Project buurtsportcoach

Vanuit de regeling “Brede Impuls Combinatiefuncties” zijn binnen de gemeente Het Bildt 2 buurtsportcoaches aangesteld die in dienst zijn bij sportcentrum de Bildtse Slag in Sint Annaparochie.

Met maar liefst 2 buurtsportcoaches (Remco & Richard) voor alleen de gemeente Het Bildt kan er persoonlijker en intensiever worden gewerkt op uitvoeringsniveau waardoor er beter ingespeeld kan worden op de vragen en behoeftes.

Wij zijn de opvolger van het succesvolle sportstimuleringsproject GO-4 sport wat binnen gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel liep.

Welk doel heeft project buurtsportcoach?

Stimuleren van sport en bewegen en een gezonde leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Het Bildt.
Dit doen wij binnen verschillende taakgebieden te weten:

A. Bevorderen kwaliteit beweeglessen op basisscholen.
B. Zorgen voor een gevarieerd aanbod van buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten op basisscholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen.
C. Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en andere aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en bevorderen van samenwerking.
D. Initiëren en ervoor zorgen dat er sport- en beweegactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe woonomgeving (dus op dorps- en wijkniveau) worden georganiseerd.
E. Bijdrage leveren aan het bereiken van doelen en effecten van het gezondheidsbeleid.